Lander du på rett kurs her,
gir vi deg kunnskapen som trengs
for trygg avgang og sikre operasjoner

Er du en
"lavrisiko" pilot ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som
Commercial Remote Pilot
(CRP-Bevis)

Våre kurs følger
Luftfartstilsynet's forskrift
(BSL A 7-1)

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

Vi arrangerer kurs fra flyplasser og treningsfelt i hele Norge.

Flyging BVLOS
er en av våre spesialiteter

Arrow
Arrow
Slider

Velkommen til din droneskole

Vi gir vi deg den fagkompetansen som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes kompetansekrav innen ubemannet luftfart, enten du skal starte opp en dronevirksomhet eller du tilhører en operatør med lang erfaring og utfører de mest avanserte operasjonene. Her finner du garantert dronekurs tilpasset ditt behov.

Praktiske pilotkurs (flygerkurs)

Kurskode Type Beskrivelse Informasjon
PBM-01 Praktisk pilotkurs Pilot BASIC Multicopter er et grunnleggende pilotkurs som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere. Mer info....
PPM-01 Praktisk pilotkurs Pilot PRO Multicopter som gir den nødvendige praktiske og teoretiske kunnskapen om hvordan praktiske flygeoperasjoner med multikopter gjennomføres med lavest mulig risiko Mer info....
PPA-01 Praktisk pilotkurs Pilot PRO Aircraft som gir den nødvendige praktiske og teoretiske kunnskapen om hvordan praktiske flygeoperasjoner med med fixed-wing drone gjennomføres med lavest mulig risiko Mer info....

 

  

 

 

 

 

 

 

Kvalitetskontroll og ferdighetstester for piloter:

Kurskode Type Beskrivelse Informasjon
PMC-01 Test i praktisk flyging Pilot PRO PC (proficiency check) er en ferdighetsprøve for piloter i alle operatørklasser. Mer info....
PFT-01 Test i praktisk flyging Periodisk flygetest for årlig kontroll av pilotens flygeferdighet Mer info....

 

 

 

 

 

 

Radiotelefoni, kommunikasjon og SA (situational awareness):

Kurskode Type Beskrivelse Informasjon
RTL-01 Kombinert nett og kurs i klasserom Flytelefoni for dronepiloter Mer info....
RTL-06 Skype Omprøve for tentamenskandidater til Radiotelefoni Mer info....
RTL-05 Skype  Forberedelser til praktisk eksamen i Radiotelefoni Mer info....
WAD-01 Webinar ADS-B for ubemannet luftfart som gir grunnleggende kunnskap om hvordan systemet fungerer Mer info....

 

 

 

 

 

  

 

Teorikurs og WEBinarer (for piloter og teknisk personell):

Kurskode Type Beskrivelse Informasjon
WTM-02 Webinar Technician PRO Multicopter for å tilfredsstille kravet om nødvendig kompetanse innen flyteknikk, elektronikk og areodynamikk, i hht. §30, 33, 34, 41, 42 og 44 i BSL A 7-1) Mer info....
WOS-01

Webinar

Kurs i "nærflyging" for RO-3 (dispensasjon fra §51 i BSL A 7-1) Mer info....
WBL-01

Webinar

BVLOS introduksjon som gir grunnleggende kunnskap om hvordan BVLOS-operasjoner gjennomføres Mer Info....
WOP-01

Webinar

Operasjonelle Prosedyrer går i dybden på å legge grunnlaget for å utføre avanserte eller komplekse operasjoner med så lav risiko som mulig. Mer info....
WNI-01 Webinar VLOS/EVLOS Natt er et kurs som gir et innføring i hvordan operasjoner kan gjennomføres med høy sikkerhet, selv om lysforholdene er lave. Mer info....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasjonsmanualer og E-eksamen:

Kurskode Type Beskrivelse Informasjon
WEE-01 Webinar Intensivgjennomgang for å bestå LT's E-eksamen Mer info....
IEE-01 Møteroms-kurs Bedriftsinternt Intensivkurs for å bestå LT's E-eksamen Mer info....
VOM-01

Nettkurs

Veileder for Operasjonsmanual Mer info....
KRO-01

Nettkurs

Konverteringskurs for RO-1 operatører som ønsker operasjonstillatelse i RO-2/3 operatørklasse. Mer info...
VOM-02 Nettkurs Bli RO-1 Pilot er et komplett nettkurs i hvordan få Luftfartstilsynet's tillatelse til å fly i operatørklasse RO-1. Mer info....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European United Aviation Schools (EuroUAS) er mest kjent som Den norske Droneskole her i Norge. Årsaken er at skolen startet i Norge i 2014, er norskeiet og har norske instruktører.

EuroUAS har som mål å være en fremtidsrettet kurs- og kompetanseleverandør, og satser derfor på nettbaserte kurs, webinarer og web-cast, der dette er hensiktsmessig for de teoretiske fagene. På denne måten kan vi tilby kurs til kunder i hele Norge.

Våre kurs- og opplæringsmetoder, støttet av det fremste som finnes av digitale plattformer, sikrer den mest kostnadseffektive og tidsbesparende veien til sikker bruk av droner. Vår jobb er å utstyre piloter og operatører med riktig kompetanse for å utføre oppdrag på den mest profesjonelle måten og med lavest mulig risiko.

Våre instruktører har siden 2013 bidratt til samfunnsnyttig bruk av ubemannede luftfartøyer og har levert kurs og opplæringstjenester til ulike operatører innen statlig og regional kraftinspeksjon, entreprenørbransjen, geologisk/topografisk undersøkelse, overvåkning/sikkerhet, forsikring, olje/gass, reklame/media, eiendomsbransjen og forskningsinstitusjoner. Flere av disse representerer i dag de mest erfarne operatørene i Norge.

EuroUAS leverer pilotkurs både for singlerotor, multirotor og fixed-wing (fly) og har faste teorikurs innen fagområdene relatert til ubemannet luftfart. Vi leverer i tillegg periodisk kvalitetssikring (proficiency check, skilltest) av operatørenes operative personell (piloter og sensoroperatører).

Vi stiller høye krav til våre instruktører. I tillegg til å ha dokumentert kunnskap i luftfartsteori, har instruktørene et pedagogisk fundament og god formidlingsevne for å sikre for at våre kunder og kursdeltakere får maksimalt læringsutbytte.

Hovedinstruktørene har bakgrunn fra bemannet luftfart og har spesialkompetanse på særområder innen ubemannet luftfart.